Bài 12 Tạo form liên hệ

0
114

 

contact-form-7-1

Để tạo form, bạn vào mục Form -> Add New trên menu

Xem video hướng dẫn