Bài 2 phần 2 Cài Themes wordpress, tạo categoy , tạo menu

0
280

Video này hướng dẫn các bạn cách cài đặt 1 themes mới wordpress. Ở đây ta thực hành cài đặt themes ColorMag

Link : http://themegrill.com/themes/colormag/

Tạo category và menu theo demo themes

Link : http://demo.themegrill.com/demos/?theme=ColorMag

Hướng dẫn của themes : http://docs.themegrill.com/colormag/

Video hướng video