Bài 3 Tạo bài viết từ themes demo

0
137

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu qua Cài Themes wordpress, tạo categoy , tạo menu rồi, vậy thì phần này mình sẽ nhảy vào ngay để hướng dẫn bạn cách đăng một post mới. Sẽ có nhiều bạn thắc mắc là tại sao vội hướng dẫn đăng post trong khi còn quá nhiều thứ mới lạ trong khu vực WordPress Dashboard.

Link : http://demo.themegrill.com/demos/?theme=ColorMag

Video hướng dẫn lấy bài viết từ themes demo