Bài 9 Cài chức năng vận chuyển woocommerce

0
319

Thiết lập Shipping Zone (Khu vực vận chuyển)

Ỏ WooCommerce 2.6 trở đi, nó đã hỗ trợ tính năng thiết lập phương thức giao hàng dựa theo khu vực vận chuyển (Shipping Zone). Ví dụ bạn có thể thiết lập khách ở TP HCM là miễn phí vận chuyển, các tỉnh thành khác thì tính phí. Và muốn thiết lập phí vận chuyển thì bạn phải thiết lập Shipping Zone trước.

1

2

Thêm phương thức giao hàng cho từng khu vực

Ở trên chúng ta đã tạo các khu vực vận chuyển rồi và bây giờ việc còn lại là thiết lập phương thức giao hàng cho từng khu vực đó. Ví dụ với tất cả tỉnh thành khác chúng ta lấy phí ship hàng là 50.000 đồng, còn khu vực nội thành (Hồ Chí Minh, Hà Nội) thì miễn phí.

3

Xem video hướng dẫn cài chức năng vận chuyển woocommerce