Bài 9 Setup widgets cho giống themes demo

0
157

Đối với các dòng theme miễn phí thì các option của nó rất hạ chế về mặt chức năng hoặc gần như không có, bạn chỉ có thể tùy chỉnh lại logo và widget của nó mà thôi. Khi bạn cài đặt xong 1 theme nào đó hãy rê chuột vào mục giao diện và để ý, như hình bên dưới.
cai-dat-theme-wordpress
Widgets : Thiết lập các chức năng sidebar cho giao diện, bao gồm các bài viết mới, khung tìm kiếm…
Menus : Thiết lập một menu mới cho giao diện, tạo và gán vị trí hiển thị cho nó. Đa phần nó sẽ giống demo.
Header : Thiết lập logo và favicon cho website, nếu may mắn hơn có vài theme mục này chính là option mà bạn có thể thay đổi cả background cho website.

Xem video hướng dẫn