Bài 1 phần 2 Cài Đặt WordPress trên máy tính (localhost) phần 1

0
139

Sau khi cài đặt xong một localhost hoàn chỉnh rồi, bây giờ chúng ta có thể tiến hành cài đặt WordPress vào localhost để khởi tạo một website trên mạng host ảo của mình nhé.

Các bước cài đặt WordPress trên localhost

  • Bước 1. Tải mã nguồn từ website WordPress.org
  • Bước 2. Copy mã nguồn WordPress vào Localhost
  • Bước 3. Tạo mới một database
  • Bước 4. Chạy website để cài đặt

Xem video hướng dẫn