Bài 2 phần 1 Giới thiệu tổng quan trang quản trị wordpress

0
117

Khi bạn nhìn vào có lẽ đập vào mắt bạn sẽ là thanh menu màu đen bên trái nhỉ. Đây là hệ hống chính của WordPress, khi  bạn nhấp chuột vào liên kết nào thì thì bạn sẽ được dẫn tới trang quản trị của menu đó.

Giải thích nhanh gọn ý nghĩa của hệ thống menu:

  • Dashboard: Trang quản trị chung (bao gồm của cập nhật).
  • Posts: Nơi bạn tạo và quản lý các bài viết, chuyên mục (category) và tags.
  • Media: Quản lý file (bao gồm hình ảnh, video, tập tin nén).
  • Pages: Tạo và quản lý trang.
  • Comments: Quản lý các bình luận (bao gồm kiểm duyệt, chỉnh sửa, xóa,..)
  • Appearance: Chính sửa giao diện (cài đặt và chỉnh sửa theme).
  • Plugins: Cài đặt và quản lý các plugin cài vào.
  • Users: Quản lý thành viên (bao gồm thêm, xóa, set chức năng).
  • Tools: Các công cụ mặc định và các công cụ khi cài plugin ( có thể có).
  • Settings: Thiết lập, cấu hình cho website (bao gồm chỉnh sửa tiêu đề, ngày giờ, đường dẫn tĩnh, …).

Bên cạnh đó, khi bạn cài đặt một số plugin thì bên dưới phần Settings sẽ có các icon menu của plugin đó. Chẳng hạn như Yoast SEO, kk Star Ratings,…

Video hướng dẫn