Bài 3 create page category post menu cho web trường học

0
396

Video này hướng dẫn các bạn cách tạo dữ liệu cho website trường học. Để làm được website trường học các bạn cần phải chuẩn bị dữ liệu trước vidụ : danh mục tin, các tin tức, các menu…

Ở đây tôi chọn trang : http://tuyensinhhungvuongtech.edu.vn/ để lấy nội dung qua

Xem video hướng dẫn