Bài 1 instal themes the7 wordpress

0
862

Các bước thực hiện

B1 : Cài Xampp

B2 : Cấu hình xampp

B3 : Cài WordPress

B4 : Tải themes

B5 : Cài themes

B6 : Cài demo
Link download file config : https://drive.google.com/drive/folders/0B67fx4lzFN6GbTN6MXhRc2owWEU?usp=sharing

Link download themes the 7 : https://drive.google.com/drive/folders/0B67fx4lzFN6GTG9fQkp1YXhvQjg?usp=sharing

Xem video hướng dẫn