Bài 3 Hướng dẫn việt hóa opencart 2 x

0
259

Trước đây, tôi có viết bài hướng dẫn việt hóa opencart 1.5.x, nhưng hiện tại Opencart đã có phiên bản 2.x. Với phiên bản mới này, các gói việt hóa cũ sẽ không được việt hóa hết.

Qua quá trình sử dụng Opencart 2.x, tôi có sưu tầm được 1 gói việt hóa khá chuẩn. Nay tôi xin chia sẻ nó cho các bạn sử dụng.

Link tải file : https://drive.google.com/drive/folders/0B67fx4lzFN6GNWV6M29kNnp5RFU?usp=sharing

Video Hướng dẫn