26 C
Ho Chi Minh, Vietnam
Thứ Ba, Tháng Một 25, 2022

Hướng dẫn thiết lập SMTP riêng cho WordPress

Có một vấn đề khá đau đầu với những website thường xuyên sử dụng các chức năng cần gửi mail đến thành viên đó...

Bài 13 Plugin contact form 7

Để ý bên tay trái là những field mặc định họ tạo sẵn. Bên phải bạn sẽ thấy nút Generate Tag, ở đây bạn...

Bài 12 Tạo form liên hệ

  Để tạo form, bạn vào mục Form -> Add New trên menu Xem video hướng dẫn

Bài 11 Plugin wordpress

Plugin chuyên tạo form hoàn toàn miễn phí mang tên Contact Form 7. Plugin này hiện tại được đánh giá là plugin tạo form...

Bài 10 Setup footer

Xem video hướng dẫn

Bài 9 Setup widgets cho giống themes demo

Đối với các dòng theme miễn phí thì các option của nó rất hạ chế về mặt chức năng hoặc gần như không có,...

Bài 8 Tìm hiểu về widgets

Widget có thể gọi là một tính năng mà bất kỳ một website WordPress nào cũng phải cần dùng, nó là một tập hợp...

Bài 7 Tìm hiểu trang admin wordpress

Trong danh sách hệ thống menus trên thì lần lượt mỗi menu có chức năng như sau: Dashboard: Trang thống kê website, nơi thông...

Bài 6 sửa lỗi url và thay đổi pass quản trị

WordPress là một CMS (Content Management System: hệ quản trị nội dung) mạnh mẽ. Đôi khi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể...

Bài 5 Restore

Tuy rằng việc phục hồi dữ liệu website WordPress có thể ít xảy ra mà thường là chỉ làm khi website bị lỗi không...

Block title

Essay Helper – Free Tips and Tools

If you're likely to take a college level course on essay, then you can use a composition helper to help you compose your paper....

How to Buy Essay and Get Good Grades From It

You have found Academically Admitted, now you know you could buy essay online at a discount price. And you can purchase cheap essay...

How to Begin a Position Paper – Cover Letters Can Allow...

If you are seeking the best way to start a position paper, there are a number of ways that you can consider doing it....

Magnetism usually takes countless other varieties, but aside from ferromagnetism, these...

Diamagnetism was earliest determined in 1778 by Anton Brugnams, who was by making use of permanent magnets in his seek for supplies made up...

Five Reasons to Buy Essay Products Online

Easily transferable masterpieces. Before you buy essay for any use, look these 10 weighty promises to clarify your doubts: Original, Exquisite quality, and Smart. Writers...