33 C
Ho Chi Minh, Vietnam
Thứ Hai, Tháng Tư 12, 2021

Hướng dẫn thiết lập SMTP riêng cho WordPress

Có một vấn đề khá đau đầu với những website thường xuyên sử dụng các chức năng cần gửi mail đến thành viên đó...

Bài 9 Cài chức năng vận chuyển woocommerce

Thiết lập Shipping Zone (Khu vực vận chuyển) Ỏ WooCommerce 2.6 trở đi, nó đã hỗ trợ tính năng thiết lập phương thức giao hàng dựa...

Bài 8 Widget shop sidebar AccessPress Store

Xem video hướng dẫn widget shop sidebar AccessPress Store

Bài 7 Setup footer và kết thúc

Set Up Footer Configure Footer Area 1 Go to Dashboard > Appearance > Widgets. Open "Footer Area 1" Open Footer Area 1 > Drag Ap...

Bài 6 Setup icon text block AccessPress Store

Configure Video Call to Action Widget  Section Go to Dashboard > Appearance > Widget Open AP : Video Call to Action Widget Open Video...

Bài 5 Setup Widgets trang chủ AccessPress Store p2

Configure Promo Widget 2 Section Go to Dashboard > Appearance > Widget Open AP : Promo Widget  2 Open Promo Widget 2 > Drag...

Bài 4 Setup Widgets trang chủ p1 AccessPress Store

Configure Promo Widget 1 Section Go to Dashboard > Appearance > Widget Open AP : Promo Widget  1 Open Promo Widget 1 > Drag...

Bài 3 Tạo header và slider AccessPress Store

Configuring Header Header Layout One Header Layout Two Configuring Header Layout Settings Go to Dashboard > Appearance > Customize Open   Header Layout Settings Open Header Layout...

Bài 2 Tạo Danh mục sản phẩm và cài sản phẩm mẫu woocommerce

Ở một số theme riêng dành cho WooCommerce bạn có thể dễ dàng thấy các sản phẩm đa phần đều được đưa ra ngoài trang...

Bài 1 Cài đặt themes AccessPress Store

Tìm và cài đặt theme miễn phí thông qua thư viện Nếu bạn mới bắt đầu học WordPress bạn nên cài theme miễn phí có...

Block title

Five Reasons to Buy Essay Products Online

Easily transferable masterpieces. Before you buy essay for any use, look these 10 weighty promises to clarify your doubts: Original, Exquisite quality, and Smart. Writers...

How To Buy An Online Assignment

If you're looking for a trusted place in which to buy missions, then you should definitely visit Online Assignment Shop. Online Assignment Shop...

How to Purchase Essay Online Affordable

Purchase essay to get better marks and evenings free from homeworkStudents have long been tired of constant homework and they are certainly not satisfied...

How Do I Get Help With My Essay For Me?

If you are like most students, you wish to do my article for me now. Essay writing is notoriously hard, and some students may...

Essay Help From essay Examples

The internet has been a terrific source of essay help for students for several yearsThe essay help can be ordered through the website or...