33 C
Ho Chi Minh, Vietnam
Chủ Nhật, Tháng Sáu 26, 2022

Hướng dẫn thiết lập SMTP riêng cho WordPress

Có một vấn đề khá đau đầu với những website thường xuyên sử dụng các chức năng cần gửi mail đến thành viên đó...

Bài 9 Cài chức năng vận chuyển woocommerce

Thiết lập Shipping Zone (Khu vực vận chuyển) Ỏ WooCommerce 2.6 trở đi, nó đã hỗ trợ tính năng thiết lập phương thức giao hàng dựa...

Bài 8 Widget shop sidebar AccessPress Store

Xem video hướng dẫn widget shop sidebar AccessPress Store

Bài 7 Setup footer và kết thúc

Set Up Footer Configure Footer Area 1 Go to Dashboard > Appearance > Widgets. Open "Footer Area 1" Open Footer Area 1 > Drag Ap...

Bài 6 Setup icon text block AccessPress Store

Configure Video Call to Action Widget  Section Go to Dashboard > Appearance > Widget Open AP : Video Call to Action Widget Open Video...

Bài 5 Setup Widgets trang chủ AccessPress Store p2

Configure Promo Widget 2 Section Go to Dashboard > Appearance > Widget Open AP : Promo Widget  2 Open Promo Widget 2 > Drag...

Bài 4 Setup Widgets trang chủ p1 AccessPress Store

Configure Promo Widget 1 Section Go to Dashboard > Appearance > Widget Open AP : Promo Widget  1 Open Promo Widget 1 > Drag...

Bài 3 Tạo header và slider AccessPress Store

Configuring Header Header Layout One Header Layout Two Configuring Header Layout Settings Go to Dashboard > Appearance > Customize Open   Header Layout Settings Open Header Layout...

Bài 2 Tạo Danh mục sản phẩm và cài sản phẩm mẫu woocommerce

Ở một số theme riêng dành cho WooCommerce bạn có thể dễ dàng thấy các sản phẩm đa phần đều được đưa ra ngoài trang...

Bài 1 Cài đặt themes AccessPress Store

Tìm và cài đặt theme miễn phí thông qua thư viện Nếu bạn mới bắt đầu học WordPress bạn nên cài theme miễn phí có...

Block title

5 Key Steps To Writing An Exceptional Compare And Contrast Essay

Each paragraph ought to consist of its own topic, whether you are discussing the qualities of 1 subject or how the 2 topics compare/contrast...

Essay Writing Service At $11

We make use of such a large range of specialists because of the completely different write my analysis paper orders we receive. Some of...

11 High Essay Writing Tips For College Kids

But my ardour for writing and instructing stays the same, and I now work as a private tutor and digital studying tutor from residence....

Top Quality Customized Essay Writing Service

But as for high quality it sometimes varies and if they could improve on this then this is ready to be nice. They even...

Faculty Paper Writing Service

CheapPaperWriting.com provides its customers low costs and the highest high quality. Let us assist you to with your hardest tutorial paper problems. We are...