Bài 3 Cấu hình DNS cho domain và hosting để chạy website

0
5145

Trong các bài viết trước tôi cũng đã từng nói về cách cấu hình DNS cho domain để nó có thể liên kết được với server hoặc hosting của mình. Nhưng chưa được chi tiết lắm và cũng chưa giải thích rõ tên của các record nó có ý nghĩa gì.

DNS là gì?

DNS được viết tắt là Domain Name System được dùng để diễn dịch (ánh xạ) tên miền thành địa chỉ IP. Tức là khi bạn muốn truy cập vào một máy chủ nào đó, chúng ta không cần phải gõ cả đám địa chỉ IP khó nhớ mà chỉ cần gõ izwebz.com hoặc google.com là được.

A Record là gì?

Adress Record là tên đầy đủ. Đây là một record quan trọng nhằm diễn dịch (ánh xạ) một domain thành địa chỉ IP. Ví dụ: ánh xạ www.izwebz.com thành 115.78.211.241 chẳng hạn.

NS Record là gì?

Thông thường, sau khi đăng ký hosting thì người dùng sẽ được cung cấp gồm địa chỉ IP và một số NS record dạng ns.domain.com, ns1.domain.com, ns2.domain.com. Nhiệm vụ của chúng ta là dùng nó để cấu hình vào tên miền của mình. NS Record cũng có chức năng tương tự như A Record. Nhưng mà NS Record thường ở dạng sub domain và đã được ánh xạ vào một địa chỉ IP rồi. Do đó, dùng NS Record sẽ lâu hơn dùng A Record.

C Name là gì?

Trên website của mình, khi gõ email.domain.com nó sẽ tự động chuyển sang một địa chỉ khác như business.zoho.com hoặc bạn muốn khi người dùng gõ izwebz.com thì nó sẽ chuyển thành www.izwebz.com thì lúc đó chúng ta sẽ dùng đến C Name (Canonical Name).

MX Record là gì?

Mail Exchange dùng để xác định Mail Server cho một domain. Ví dụ khi bạn gởi email tới hello@minhman.com, mail server sẽ xem xét MX Record có trong cấu hình của tên miền minhman.com. Xem nó được điểu khiển chính xác bởi mail server nào và sẽ chuyển mail đến server đó.

Xem video hướng dẫn