Bài 2 Tạo Danh mục sản phẩm và cài sản phẩm mẫu woocommerce

0
274

Ở một số theme riêng dành cho WooCommerce bạn có thể dễ dàng thấy các sản phẩm đa phần đều được đưa ra ngoài trang chủ bởi vì thường là những theme đó sẽ giúp bạn làm một trang bán hàng thực thụ. Còn những theme thông thường không hỗ trợ thì nó thường là hiển thị các bài viết mới nhất thay vì sản phẩm.

Xem video hướng dẫn tạo Danh mục sản phẩm